Globaliseringsrådet, råd, nedsat 2005 med det formål at rådgive regeringen om en samlet strategi, som skal ruste Danmark til at blive et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. De 26 medlemmer består bl.a. af repræsentanter fra erhvervslivets organisationer og fagforeninger, personer fra virksomheder samt fra uddannelses- og forskningsverdenen. Fra regeringen deltager en række ministre med statsminister Anders Fogh Rasmussen som formand.