Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune. Det 2 km2 store rekreative område Utterslev Mose var oprindelig en del af Københavns befæstning.

.

Gladsaxe Rådhus. 2012. Foto: Niels Orbesen

.

Gladsaxe Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1948. Den opadflyvende svale symboliserer den vækst, der har præget kommunen. De fire kløverblade står for de fire gamle landsbyer: Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj og Bagsværd. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Gladsaxe Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens andre kommuner.

.

Haraldskirken, Gladsaxe Kommune.

.

Gladsaxe Kommune, nordvestlig forstadskommune til København; kommunen indgår i Region Hovedstaden.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Gladsaxe kendes fra 1321-23 som Glatsaxa, Glathsaxa 'det skinnende sværd', måske et ældre navn på Kagså.
areal:
25 km2 km²
indbyggertal:
68 775 (2017)

Byrådet i Gladsaxe Kommune består af 25 medlemmer. Karin Søjberg Holst (f. 1.2.1945) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2002.

Det meste af kommunen udgøres af et bakket morænelerlandskab, som fra højder omkring 50 m falder mod Utterslev Mose i syd, mod Kagsåen i vest og mod Bagsværd Sø og Lyngby Sø i nord. Mod nordvest ligger et sandet dødislandskab med talrige småsøer. Størstedelen af Bagsværd Sø med rostadion ligger i kommunen. Langs søen findes flere parklignende arealer. Også Hareskoven, Smørmosen og Fedtmosen er fritidsområder, alle med et rigt fugleliv.

Kommunens ældste bebyggelse findes ved kirkelandsbyen Gladsaxe og landsbyerne Mørkhøj, Buddinge og Bagsværd. I 1900-t.s første halvdel, specielt i 1920'erne og 1930'erne, udbyggedes Søborg med mindre villaer og med etageejendomme langs Søborg Hovedgade. De fleste boliger i kommunen stammer dog fra 1945-70. Her udgør rækkehuse og dobbelthuse med småhaver, fælleshaver og funktionalistiske arkitektoniske kvaliteter et væsentligt indslag. Et eksempel er Søndergård Park i Bagsværd (1949-50, P.E. Hoff og B. Windinge), hvor 200 række- og enfamilieshuse deler friarealer, børneinstitutioner og butikstorv.

I 1960'erne opførtes de store betonelementbyggerier Høje Gladsaxe og Værebro Park med hhv. 1900 og 1300 lejligheder. Knap 40% af kommunens boliger er almennyttige. Området ved Bagsværd Sø er kommunens velhaverkvarter. Kommunen er i begyndelsen af 2000-t. fuldt udbygget med boliger og erhverv.

Den gamle Frederiksborgvej fra København til Hillerød er under forskellige navne hovedakse i kommunen. Butikkerne findes især langs Søborg Hovedgade og i det centrale Bagsværd, mens kommunens rådhus, hovedbibliotek og teater ligger ved hovedgaden i Buddinge. Tidligere lå Danmarks Radios TV-Byen ved Gyngemosen, men efter udflytningen til Ørestad (2005-07) er der opført et nyt bolig- og kontorområde.

S-togs-linjen til Farum betjener især den nordlige del af kommunen, mens bustrafikken har sit knudepunkt i Gladsaxe Trafikplads. Kommunen gennemskæres af motorringvejen om København, af ringvejene 3 og 4 samt af Hillerødmotorvejen. Nær motorvejene er der udlagt store erhvervsarealer med industri og kontorbebyggelse. Blandt de største virksomheder er Novo Nordisk i Bagsværd og House of Prince (Skandinavisk Tobakskompagni) i Gladsaxe, og de mange arbejdspladser i erhvervskvartererne betyder, at kommunen har et lille overskud af arbejdspladser; mere end 2/3 af arbejdsstyrken arbejder uden for kommunen. Befolkningstallet er nogenlunde konstant.

Gladsaxe har været styret af Socialdemokratiet siden 1913, i perioder med støtte fra venstrefløjen og Det Radikale Venstre. Høje Gladsaxe og Mørkhøj er socialdemokratiske højborge, mens Bagsværd har borgerligt flertal.

Forhistorie

I Gladsaxe Kommune er en langdysse, som ligger i Hareskoven ved Skovbrynet Station, et dyssekammer og fire gravhøje fredet. Mindst 11 oldtidshøje er sløjfet. En af dem ("Rævehøj" ved Gladsaxe Skole) viste sig ved udgravningen at indeholde mindst 15 grave, fortrinsvis fra bronzealderen. I Søborg blev der i 1927 fundet en rigt udstyret mandsgrav fra begyndelsen af bronzealderen. Gravgaverne omfattede en guldspiral og -nål samt dolk, spydspids, bæltekrog, knap og et spidst redskab med dølle, alt af bronze.

Historie

Bagsværd Kirke er tegnet af arkitekten Jørn Utzon og indviet i 1976.

.

Gladsaxe Kommune blev oprettet i 1841 af Gladsaxe Sogn (Gladsaxe-Herlev Kommune) i Sokkelund Herred; sognet omfattede landsbyerne Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge, Mørkhøj og Herlev, som i 1909 udskiltes som den selvstændige Herlev Kommune. I 1952 blev sognerådet omdannet til en kommunalbestyrelse under ledelse af en borgmester. Kommunesammenlægningerne i 2007 fik ingen betydning for denne struktur.

Gladsaxe Kirke stammer fra den romanske periode og var oprindelig opført af marksten. Den udvidedes i senmiddelalderen mod øst til en langhusbygning af munkesten. Sognet er efter 1921 blevet opdelt i flere andre sogne, bl.a. Søborg 1921 (kirken indviet 1914), Bagsværd Kirke 1950 (kirken indviet 1976) og Mørkhøj 1960.

Ca. 1186 modtog biskop Absalon af kong Valdemar 1. den Store hovedgårdene i Mørkhøj og Bagsværd med tilhørende bøndergods. Mens hovedgården i Mørkhøj tidligt synes at være blevet udstykket, eksisterede den i Bagsværd endnu i 1380, da Roskildebispen der havde en hovedgård med otte "gårdsæder" (husmænd) samt skov og fiskevand. Hovedgården i Bagsværd blev senere udstykket, men genoprettet efter 1663 under navnet Hovgården eller Bagsværdgård med syv bøndergårde, der i 1682 tilhørte dronning Charlotte Amalie. I 1717 opdelte prinsesse Sophie Hedevig godset i fem bøndergårde.

Bønderne i sognet tilhørte under Reformationen kronen; fra 1718 var de under Københavns rytterdistrikt. I 1771 fik bønderne arvefæsteskøder på deres gårde, landsbyerne blev hurtigt udskiftet, og mange gårde udflyttede.

1886-93 blev den nordvestlige del af Københavns Landbefæstning lagt igennem kommunen med forterne Gladsaxe og Bagsværd samt batterier i Tinghøj og Buddinge.

I midten af 1930'erne blev et stort areal ved Gladsaxe Møllevej udlagt til industrikvarter. Her blev efter 1949 oprettet mange nye virksomheder, ligesom mange flyttede hertil fra København. Også i Bagsværd er der udlagt et sådant industrikvarter.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig