Gjessinggård, (1473 Gæsing, af glda. *gas 'kløft' og -inge), hovedgård og gods (1995: 595 ha) 14 km NØ for Randers. Gården, der kendes fra 1400-t., har været i skiftende adelsslægters besiddelse, 1734-1981 i slægten Folsachs. På et gammelt voldsted, der stadig omgives af vandfyldte grave, ligger den trelængede hovedbygning, opført 1747 i et stokværk med midterfløjen over en høj kælder og sidefløje i bindingsværk. Det aksefaste anlæg i senbarok opførtes formodentlig efter tegninger af N.H. Rieman; sidefløjene ombyggedes ca. 1770.