Giuliano Cesarini, 1398-1444, italiensk kardinal. Efter studier i Padova blev han professor i kirkeret sammesteds og 1426 kardinal. I 1431 ledede han som pavelig legat et mislykket korstog mod hussitterne i Bøhmen; s.å. blev han leder af Baselkonciliet, men brød med det i 1437. I 1438-39 deltog Cesarini i unionsforhandlingerne med den græsk-katolske kirke; i 1444 fik han ungarerne til at genoptage krigen mod tyrkerne, men faldt selv ved Varna.