Girolamo Aleandro, latin Hieronymus Aleander, 1480-1542, italiensk humanist og pavelig diplomat. Efter at have undervist i klassiske og orientalske sprog i Venezia og Paris blev han 1517 pavelig sekretær, 1520 pavelig gesandt (nuntius) og 1538 kardinal. Et venskabeligt forhold til Erasmus af Rotterdam afløstes med årene af stor gensidig mistænksomhed. På Rigsdagen i Worms 1521 var det Aleandro, der som nuntius stod bag udformningen af Worms-ediktet, der dømte Luther fredløs. Det sidste tiår af sit liv tilhørte Aleandro den romerske kuries reformkatolske fløj.