Giovanni Pontano, 1426-1503, italiensk embedsmand, humanist og digter. Pontano var 1447-95 politisk rådgiver for de aragonske konger af Neapel samt kongerigets kansler fra 1486 indtil den franske erobring 1495. Han var fra 1471 den ledende skikkelse i akademiet i Napoli, og som latinist udmærkede han sig med sin fine sprog- og formforståelse. Pontanos humanistiske forfatterskab rummer originale moralfilosofiske dialoger, et astrologisk læredigt samt følelsesladede og erotiske digte.