Giovanni Battista Morgagni, 1682-1771, italiensk læge og anatom, der fra 1715 var professor i anatomi og kirurgi ved universitetet i Padova. Med værket De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis (1761, Om sygdommenes sæde og deres årsager undersøgt ved anatomi), som var baseret på næsten 700 obduktioner, grundlagde han den patologiske anatomi ved at sammenholde de anatomiske fund med den afdødes sygehistorie. Ved at fastslå sygdommenes oprindelse i organerne og ikke i legemsvæskerne ydede han derved et afgørende bidrag til forkastelsen af humoralpatologien. Hans navn er knyttet til flere sygdomme og anatomiske strukturer.