Gilead er et bibelsk navn for det østjordanske bjergland mellem Arnon og Jarmuk, mod øst begrænset af Ammon, dog ofte et mindre område. Området omtales i Det Gamle Testamente; det stod under påvirkning af politiske forhold i kongetiden, da Gilead hørte til Nordriget. Hovedbyen var Jabesj eller Ramot. Fra 732 f.Kr. blev Gilead assyrisk provins under navnet Galazu.