Gilberto Freyre, Gilberto de Mello Freyre, 1900-1987, brasiliansk forfatter og kulturpersonlighed, uddannet som sociolog i USA. I 1926 organiserede han den første regionalistiske kongres, hvis manifest betonede traditionens historiske arv som nøgle til forståelse og udvikling og tog afstand fra São Paulo-modernisternes krav om et radikalt brud med fortiden. Freyre indførte sociologien i Brasilien og grundlagde flere lærestole, men afslog altid selv permanent ansættelse af hensyn til sit forfatterskab. Hans hovedværk er Casa-Grande & Senzala (1933, Herrehus og slavehytte), første del af en stort anlagt (og ikke afsluttet) "Introduktion til det patriarkalske samfunds historie i Brasilien". Her gav han en i form og metode skelsættende fremstilling af, hvordan den på slavearbejde og monokultur baserede sukkerplantage udgjorde kernen i den portugisiske kolonisering og med sin aristokratiske organisationsform og udbredte raceblanding kom til grundlæggende at præge den brasilianske kultur.