Gil Alvarez Carillo Albornoz, 1310-1367, spansk gejstlig, ærkebiskop af Toledo. Albornoz trådte i tjeneste hos paverne i Avignon, blev kardinal 1350 og sendtes som pavelig legat til Italien, hvor han 1353-60 genskabte det pavelige civile og militære herredømme, der var smuldret under eksilet i Avignon. Han udstedte en kirkelig lovsamling til brug for kirkestatens forvaltningsorganer.