Gertrude Jekyll, 1843-1932, britisk landskabsarkitekt, oprindelig uddannet kunstmaler. Sammen med arkitekt Edwin Lutyens skabte hun en ny, personligt præget havestil med hovedvægten lagt på afstemning af planternes farver og sammenfald af blomstringstidspunkt, mindre på det arkitektoniske. Hun skrev en række værdifulde bøger om haveplanter og deres anvendelse.