Gerstmanns syndrom, hjernelidelse hos voksne med navn efter den amerikanske neurolog Josef Gerstmann (1888-1969). Symptomerne er højre-venstre-usikkerhed, fingeragnosi (dvs. ikke at kunne skelne og navngive håndens fingre) samt regne- og skrivevanskeligheder. Gerstmann forsøgte at forklare årsagen til ordblindhed hos børn med tilsvarende medfødte skader i hjernen. Da læsevanskeligheder ikke indgår blandt symptomerne på Gerstmanns syndrom, er denne teori om årsagen til ordblindhed omstridt.