Gerhard von Rad var en tysk evangelisk teolog, professor i Det Gamle Testamente, senest i Heidelberg. Hans omfattende og indflydelsesrige forfatterskab fremhæver den gammeltestamentlige litteraturs teologiske refleksionsniveau. Rads meget læste hovedværker er en epokegørende fortolkning af 1.Mosebog (1949-1953) samt Theologie des Alten Testaments, 1-2 (1957-1960).