Gerhard Schøning var en norsk historiker, rektor i Trondheim, 1765-75, professor i Sorø, derefter gehejmearkivar. Han behandlede Norges ældste historie i Norges Riiges Historie (1771-81) og påbegyndte den arnamagnæanske udgave af Heimskringla (1777-1818). Schøning var medstifter af Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskab.