Geranium er det latinske navn for planteslægten storkenæb.