Georgij Plekhanov, 1856-1918, russisk revolutionær politiker og kulturteoretiker. I 1883 grundlagde han i Genève organisationen Arbejdets Befrielse, som blev et centrum for udbredelse af marxismen i Rusland. I 1898 var han medstifter af det russiske Socialdemokratiske Arbejderparti, men kom i modsætning til Lenin, da partiet blev splittet i 1903. Plekhanovs kulturfilosofi, fx i de fem Breve uden adresse (1899-1900), var afgørende for udformningen af en russisk marxistisk litteraturkritik. Men den doktrinære socialistiske realisme, som udvikledes i 1930'erne, var i direkte modstrid med hans grundopfattelse af kunstens frihed.