George Stigler, 17.1.1911-1.12.1991, amerikansk økonom tilhørende Chicagoskolen, siden 1938 professor, fra 1947 ved Columbia University og fra 1958 ved University of Chicago. Stigler har gennemført en lang række skarpsindige undersøgelser af økonomisk teori, dels teorihistoriske analyser, dels analyser af pristeoretiske og industriøkonomiske problemstillinger. Ved sine arbejder har han bidraget væsentligt til afklaring af spørgsmål om den økonomiske teoris placering som videnskabelig disciplin, og han er kendt for sine overvejelser over spørgsmålet om videnskabelig originalitet. I 1982 fik Stigler nobelprisen i økonomi.