George Quaade, 30.8.1813-7.4.1889, dansk diplomat og udenrigsminister. Quaade blev cand.jur. i 1836 og gjorde karriere i udenrigstjenesten, fra 1856 som departementschef. 1860-84 beklædte han den vigtige post som gesandt i Berlin, afbrudt af perioder som udenrigsminister 1864-65. Han repræsenterede Danmark ved Londonkonferencen i 1864 og ligeledes ved fredsforhandlingerne i Wien samme år, hvor Slesvig og Holsten blev afstået.