George Jeffreys, 15.5.1645-18.4.1689, engelsk dommer, der blev berygtet for grusomhed og korruption. Som Lord Chief Justice ledede han retssagerne, the bloody assizes, efter at hertugen af Monmouth i 1685 havde gjort oprør for at styrte Jakob 2.; mange hundrede henrettedes eller blev solgt som slaver på Barbados. I dommersædet udviste Jeffreys et grumt vid. Han udnævntes af kongen til lordkansler, men fængsledes efter Jakob 2.s fald i 1688; han døde i Tower.