George H. Hitchings, George Herbert Hitchings, 1905-1998, amerikansk biokemiker, ansat ved medicinalfirmaet Wellcome, North Carolina, USA, 1942-75, fra 1968 som direktør. Sideløbende hermed var han professor i farmakologi ved amerikanske universiteter. Sammen med Gertrude Elion undersøgte han effekten af kemiske stoffer, som blokerer dannelsen af DNA i mikroorganismer og kræftceller uden at skade normale menneskeceller. Dette bidrog til, at Hitchings og Elion kunne udvikle epokegørende nye lægemidler: Mercaptopurin til leukæmibehandling, azatioprin til dæmpning af afstødningsreaktionen ved organtransplantation, allopurinol til forebyggelse af podagra samt trimetoprim til antibiotisk behandling. Hitchings modtog sammen med Gertrude Elion og James Black nobelprisen i fysiologi/medicin i 1988.