George E. Palade, George Emil Palade, 1912-2008, rumænskfødt amerikansk læge og cellebiolog, der efter lægeuddannelse i Bukarest emigrerede til USA i 1945; han var professor i cytologi ved Rockefeller Instituttet i New York 1948-73 og ved Yale University i New Haven 1973-83 og var fra 1990 professor i medicin ved University of California i San Diego, hvor han udøvede cytologisk forskning. Vha. ultracentrifugering og elektronmikroskopi af cellefragmenter opdagede han i 1960'erne små cellelegemer på ydersiden af det endoplasmatiske retikulum, senere benævnt ribosomer, hvori proteinsyntesen foregår. Han påviste desuden, hvordan nydannede proteiner vandrer fra ribosomer til Golgi-apparatet, hvor de modnes. Palade, Albert Claude og Christian de Duve modtog i 1974 nobelprisen i fysiologi/medicin for deres opklaring af cellers mikrostruktur og funktion af denne.