George Casper Homans, 1910-1989, amerikansk sociolog og professor ved Harvard University. Homans' mål var at udvikle en naturvidenskabelig sociologi. Inspireret af den behavioristiske psykolog B.F. Skinner søgte han at opbygge en sociologisk teori på psykologiske lovmæssigheder, som han håbede med tiden kunne få et biologisk fundament. Homans mente, at al adfærd kunne forklares ud fra menneskets grundlæggende ønske om at opnå belønning og undgå straf. Også mere komplekse sociale fænomener såsom konflikt, konformitet og autoritet forklarede han på denne måde. Han forsøgte endvidere at opbygge sin teori som et strengt logisk-deduktivt system. Hovedværket er Social Behavior — Its Elementary Forms (1961); hans ambitioner om teoriudvikling er bl.a. fremsat i The Nature of Social Science (1967, da. Samfundsvidenskab og psykologi, 1973). Homans' model for teoriopbygning er siden blevet afvist, men han har haft betydning for sociologiske bytteteorier, som forklarer sociale fænomener ud fra udvekslinger mellem individer af værdsatte eller ikke-værdsatte ydelser.