George 4., 12.8.1762-26.6.1830, konge af Storbritannien, Irland og Hannover fra 1820, søn af George 3., regent fra 1811 pga. faderens sindssygdom. George blev som prins kendt for sin ødselhed og berygtet for sit privatliv, idet han hemmeligt havde giftet sig med en katolsk kvinde, Maria Fitzherbert (1756-1837). I 1795 ægtede han Caroline af Braunschweig, men fortsatte samlivet med Maria Fitzherbert. Trods sin fars sindssygdom blev George holdt borte fra magten indtil 1811. Ved tronbestigelsen i 1820 anlagde han en skandaleombrust skilsmissesag mod Caroline; hun døde imidlertid i 1821, før sagen kunne behandles. George 4. magtede ikke at hævde kongemagtens stilling over for Parlamentet og overlod styret til de konservative politikere Robert Stewart Castlereagh, George Canning og Arthur Wellesley Wellington.