Georg Rörer, 1492-1557, tysk luthersk teolog. Som student og siden 1525 diakon i Wittenberg blev Rörer en af Luthers vigtigste hjælpere. Hans talrige nedskrifter og gengivelser af forelæsninger, prædikener o.a. af Luther findes i dag i Universitetsbiblioteket i Jena.