Georg Friedrich Puchta, 31.8.1798-8.1.1846, tysk jurist, der tilhørte den såkaldte pandektvidenskab og var professor ved en række tyske universiteter, fra 1842 i Berlin. Han er hovedrepræsentant for begrebsjurisprudens, men hans videnskabelige betydning rækker videre.