Georg Forchhammer, 1861-1938, dansk døvepædagog, forstander for Den Kgl. Døvstummeskole i Nyborg fra 1891 og 1909-26 for Det Kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia. Forchhammer var cand.polyt. og blev i 1903 dr.phil. på afhandlingen Om nødvendigheden af sikre meddelelsesmidler i døvstummeundervisningen. Heri beskrev han blandt andet sit mund-hånd-system, et sæt finger- og håndstillinger, som er opbygget på fonetisk grundlag, og som sammen med tydelig artikulation udgør synlig tale. Systemet indgår i døves tegnsprog og er et udbredt kommunikationssystem blandt døvblevne i Danmark og Sverige. Forchhammer skrev adskillige artikler og bøger om faglige, etiske og politiske spørgsmål.