Georg F. Knapp, Georg Friedrich Knapp, 7.3.1842-20.2.1926, tysk økonomisk historiker og pengeteoretiker, fra 1874 professor ved universitetet i Strasbourg. Knapp hævdede i sit hovedværk, Staatliche Theorie des Geldes (1905), at penge alene accepteres som betalingsmiddel, fordi en offentlig myndighed har givet dem en sådan status. Denne tankegang, som også går under betegnelsen cartalisme, synes imidlertid tvivlsom som historisk forklaring på pengesystemets udvikling, da der findes mange eksempler på en mere spontan opståen af betalingsmidler. Knapps tanker fik dog betydelig udbredelse i Tyskland og indflydelse på bl.a. Keynes' pengeteori.