Georg Agricola, 1491-1555, latinisering af Georg Bauer, tysk mineralog, geolog og metallurg. Stadslæge i Joachimsthal 1527-33 og senere i Chemnitz, hvor han blev borgmester i 1545. Hans bog De natura fossilium (1546) er den første systematiske håndbog i mineralogi, hvorfor han kaldes "mineralogiens fader". Samme år skrev Agricola De ortu et causis subterraneorum, et skelsættende værk inden for bjergartslæren, petrologien, især hvad angår klastiske og kemisk udfældede bjergarter. Efter hans død udkom De re metallica (1556), Agricolas monumentale hovedværk om minedrift og smelteværksindustri med erfaringsgrundlag fra hans hjemegn i Erzgebirge.