Genner Bugt, tidl. Genner Fjord, ca. 4 km lang bugt 10 km nord-nordøst for Aabenraa. Bugten er mere end 10 m dyb og skærer sig ind i det bakkede morænelandskab mellem Sønderballe og Løjt Land. Den er formet i en tunneldal, hvis videre forløb mod isranden ved Rødekro svagt markeres af den lave Genner Ås. Inderst i bugten ligger Genner Strand og Sønderballe Strand med sommerhusbebyggelse samt øen Kalvø, der i sejlskibstiden havde et lille værftssamfund; her ligger nu et museum og en stenpark. Øen med omgivende vandareal er udlagt som vildtreservat.