Genji monogatari, Fortællingen om Genji, japansk roman fra begyndelsen af 1000-t. af hofdamen Murasaki Shikibu og hovedværket i den righoldige hofdamelitteratur. Romanen foregår ved et fiktivt kejserhof med den strålende Genji som midtpunkt. Den første del af i alt 54 kapitler skildrer Genjis barndom og ungdom. Genji var kejserens yndlingssøn, men denne vovede dog ikke at gøre ham til kronprins pga. intrigerne ved hoffet. Ydermere døde Genjis mor tidligt, og han forelskede sig i sin stedmor. Bevidst eller ubevidst søgte han og fik stort set erstatning for, hvad der var blevet ham forment. Som minister styrede han de facto landet, og som en kejser samlede han de kvinder, der stod ham særligt nær, om sig i sit palads. Anden del omhandler hans manddom og den modgang, der modnede ham. Genji får at se, hvorledes nogle af de sorger, han tankeløst påførte andre, rammer ham selv. I den sidste del, der foregår efter hans død, optræder hans efterkommere, dels Kaoru, der nok har Genjis følsomhed, men ikke hans viljestyrke, dels Niou, der nok har handlekraft, men ingen dybde. Genji monogatari giver et enestående indblik i privatsfæren ved hoffet. Den psykologiske realisme, der gennemsyrer værket, gør personerne nærværende på trods af, at romanens stof omhandler et meget lille og eksklusivt udsnit af det japanske samfund for 1000 år siden. Romanen er delvis oversat til dansk i 1989.