Gengangere, skuespil af Henrik Ibsen (1881), opført i Chicago 1882 og Kristiania (Oslo) 1883, men i Danmark ikke før 1898 på Dagmarteatret pga. betænkeligheder ved det kontroversielle emne: farlige nedarvede egenskaber og kønssygdom som gengangere i kammerherre Alvings søn Osvald, som derved ruinerer fru Alvings drøm om menneskelig frihed og lykke. Dramaets raffinerede afsløringsteknik understreger både uafvendeligheden og det sociale hykleri.