Gavnø, Gaunø, 5,8 km2 stor ø i Karrebæk Fjord syd for Næstved; 37 indb. (2014). En dæmning fører over til øen, der består af frugtbare moræneaflejringer, der kun når 8 m.o.h. Gavnø er opdyrket; sydkystens skovområde, der består af gamle træer og nyere tilplantninger, er gennemskåret af et vådområde. Sydvestligst findes rester af en fuglekøje, der menes at stamme fra 1682, senere ombygget. Øen rummer den fredede park og hovedgården Gavnø.