Gauss' lov, (efter C.F. Gauss), lov, der beskriver det elektriske felt omkring en fordeling af ladninger. Loven er central i teorien for det elektriske felt, da den knytter feltet til dets kilder, dvs. de elektriske ladninger. Feltet kan beskrives ved den elektriske feltstyrke som funktion af stedet, eller det kan anskueliggøres ved elektriske feltlinjer. Gauss' lov udtrykker, at i et homogent materiale er antallet af elektriske feltlinjer, der krydser en vilkårlig lukket flade, proportionalt med den ladning, som er indesluttet af fladen.