Gaula, en af Norges bedste lakseelve, som udspringer nord for Røros, løber mod NV og munder ud i Gaulosen, en sidegren af Trondheimsfjorden få km SV for Trondheim. Jernbanen og hovedvejen fra Oslo følger Gaula på et langt stykke. Ved Hovin, ca. 30 km fra Trondheim, ses en række flade terrasser, der kan minde om østasiatiske risterrasser; de er dog naturlige, skabt i den sidste del af istiden. Andre steder i elvdalen er terrasserne skredet ud og har givet anledning til store ulykker. Gaula har en ringe magasinkapacitet, og dens vårflom forårsager flere ulykker end nogen anden elv i Norge.