Gaucher de Reims, fransk bygmester, der var knyttet til opførelsen af den gotiske domkirke i Reims ca. 1247-55. Under hans ledelse arbejdedes der på midtskibets hvælv, antagelig også på hovedportalen og vestfacaden. Gauchers navn og portræt var sammen med de andre bygmestres indlagt i et labyrintmotiv, udført som gulvmosaik i hovedskibets første fag; mosaikken ødelagdes efter 1779.