Gaston Darboux, 14.8.1842-23.2.1917, fransk matematiker, uddannet ved École normale supérieure i Paris; 1872 lærer samme sted. Fra 1881 var Darboux professor i højere geometri ved Sorbonne, hvor han virkede som dekan 1889-1903. Han blev i 1884 medlem af og i 1900 sekretær for Académie des sciences. Darboux bidrog især til geometrien, bl.a. med sit firebindsværk, Leçons sur la théorie générale des surfaces (1887-96), og tilgrænsende emner som partielle differentialligninger, variationsregning og dynamik.