Gary, havneby ved Lake Michigan i Indiana, USA; 80.300 indb., heraf 84% sorte (2010). Den blev grundlagt 1906 af US Steel Corporation i forbindelse med opførelsen af et gigantisk jern- og stålkompleks og hørte i en lang årrække til blandt USA's førende industricentre. Tilbagevendende kriser i stålbranchen siden 1960'erne har medført mange fabrikslukninger, stor afvandring og næsten halvering af indbyggertallet. Byen, der nu mest kendes som popsangeren Michael Jacksons fødeby, virker trist og præges af stor fattigdom.