Garderhøjfortet, landfort i Københavns befæstning ved Jægersborg. Fortet blev opført 1886-92 for indsamlede midler af den private forening Den frivillige Selvbeskatning. Det var det første fort i den landbefæstning omkring København, der blev opbygget 1885-94 under regeringen Estrup.