Gammel Wiffertsholm, hovedgård (sædegård) og gods (1996: 656 ha) 8 km nord for Hadsund. Hovedgården blev etableret af rigsråd Axel Viffert 1579 efter et mageskifte med kronen; den opdeltes 1841 i Gammel Wiffertsholm og Ny Wiffertsholm. Hovedbygningen opførtes 1750 som et trelænget bindingsværksanlæg i to stokværk. Efter gårdens deling opførte Jens Svanholm 1845 en ny grundmuret hovedbygning i senempire, som siden 1915 anvendes som forpagterbolig. Med anvendelse af seks fag af den gamle hovedbygning opførtes 1914-15 en ny, der i 1948 blev udvidet med en nordfløj. Gammel Wiffertsholm Gods har således bevaret to hovedbygninger.