Gammel Ryomgård, (1470 Rydum 'ved rydningerne', af glda. rythi 'rydning'), hovedgård på Djursland 24 km vest for Grenaa. Gården opstod i senmiddelalderen, hvor den tilhørte slægten Rosenkrantz. Fra 1606 havde den skiftende ejere, den blev udparcelleret 1804, hvorefter det tidligere Ryomgård betegnedes Gammel Ryomgård og gården Carlsruhe som Ny Ryomgård. Hovedbygningen i to etager over en høj kælder, opført 1643 og ombygget 1768-70, er fredet ligesom bomhuset ved Ryomgårds Bro, ladegårdens staldbygning med kamtakkede gavle fra 1635 og agerumsladen på kampestenssokkel fra 1637.