Gamborg Fjord, fjord sydøst for Middelfart som forlængelse af Fænø Sund. Den 8 km lange og ca. 1 km brede fjord afgrænses mod syd af halvøen Fønsskov. Gamborg Fjord var kendt som Middelfart Marsvinelaugs fangstplads frem til 2. Verdenskrig, en fangst, der især foregik omkring Svinø, der nu er forbundet med Fyn ved to vejdæmninger.