Gallienus, Publius Licinius Egnatius Gallienus, ca. 218-268, romersk kejser. Gallienus blev i 253 gjort til medkejser af sin far, Valerianus, og fik ansvaret for at bekæmpe oprør og fjendtlige angreb i Gallien. Da Valerianus i 260 blev taget til fange af perserkongen, blev Gallienus enekejser og søgte sammen med sine to sønner med vekslende held at nedkæmpe nye oprør og angreb ind over Romerrigets grænser, men blev myrdet af sine egne officerer. Han ophævede sin fars edikter mod de kristne og gennemførte en hærreform, som indebar et selvstændigt rytterkorps, og at officersposterne ikke længere blev besat med senatorer, men ved avancement fra korpset af befalingsmænd.