Galgeløkke, (ca. 1570 Gallie lyckenn, sidste led løkke 'indhegnet mark', beslægtet med verb. lukke), gammel galgeplads i den østlige udkant af Rønne på Bornholm. I kystklinten findes ca. 204-195 mio. år gamle lag fra Tidlig Jura. De består af vekslende lag af fint sand og ler, som er aflejret i lavvandede tidevandsområder, og af store banker af mellemkornet, groft sand afsat i tidevandskanaler. Øverst i klinten træffes kul med en rodhorisont, som er dannet i strandsumpe under tropisk klima.