Galbert fra Brugge, 1100-t., grevelig notar. Galbert skrev en dagbog om tiden under og efter mordet på greven af Flandern, Karl den Gode, i 1127. Modsætningen mellem hoffet, de omkringboende adelsfolk og den driftige by er skildret indgående med voksende desillusion.