Galaterbrevet, brev fra apostlen Paulus til menighederne i det lilleasiatiske landskab Galatien; se paulinske breve.