Galateia, (gr. 'den mælkehvide'), i antik mytologi og poesi en yndig havnymfe, som kyklopen Polyfemos var ulykkeligt forelsket i. Den latinske form Galathea er et hyppigt anvendt skibsnavn.