Galaţi, østrumænsk havne- og industriby på Donaus nordbred 175 km NØ for Bukarest; 300.200 indb. (2003). Byen er en af Rumæniens vigtigste eksporthavne, især udskibes landbrugsvarer og tømmer. Desuden har Galaţi bl.a. savværker, olieraffinaderier samt kemisk industri. I etnisk henseende er befolkningen meget blandet. Byen blomstrede op, efter at sejladsen på Donau blev gjort fri ved fredsslutningen i Paris i 1856, og blev pga. sin strategiske beliggenhed stærkt befæstet. Det var her, de russiske tropper gik over Donau under krigen mod tyrkerne i 1877.