Gajus Licinius Calvus, -82--47, romersk politiker og digter, som hørte til kredsen omkring Catul. Kun stumper af digtene kendes. Et epyllion om Io synes at være et tidligt eksempel på den forening af myte og subjektiv følelse, som karakteriserer Ovids Metamorfoser.