Gajus Asinius Pollio, -76-4, romersk politiker og forfatter. Pollio var konsul i 40 f.Kr., hvorefter han trak sig tilbage for at hellige sig litterær virksomhed. Han skrev en nu tabt romersk historie om tiden fra 60 f.Kr. til Slaget ved Filippi 42 f.Kr., en periode, da han selv var aktiv, først på Cæsars og siden på Marcus Antonius' side. Han knyttede tætte forbindelser til tidens ledende digtere, fx Catul, Vergil og Horats, og var en både frygtet og respekteret kritiker. I 39 f.Kr. grundlagde han Roms første offentlige bibliotek.