G 82, fælles beregningsgrundlag fra 1982 for alle danske livs- og pensionsforsikringsselskaber. Med G 82 indførtes 47 "grundformer" inden for livsforsikring med forskellig virkemåde, afhængig af alder, død eller invaliditet; de kan derfor kombineres med stor fleksibilitet.